Pedagogiskt pris till Steffi Knorn

2017-02-08

Steffi KnornSteffi Knorn, biträdande universitetslektor vid avdelningen för signaler och system, har tilldelats Uppsala teknolog- och naturvetarkårs, UTN, pedagogiska pris 2015. Priset delades ut vid Naturvetarbalen på Uppsala slott den 4 februari 2017.

Senast uppdaterad: 2022-07-27