Att säkra kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

2021-02-26

Institutionen för elektroteknik och Uppsala universitet bidrar med olika insatser för att säkra kompetensutveckling och kompe­tensförsörjning inom elektrifiering och digitalisering. Läs intervjun med Jennifer Leijon, forskare och lärare från vår institution, på sidan 16 i en tidningsbilaga om regional utveckling från Region Uppsala. 

Tidningsbilaga om regional utveckling från Region Uppsala.

Senast uppdaterad: 2022-07-27