Uppsalaforskare i mångmiljonprojekt kring trådlösa kroppsnätverk

2021-03-02

Framtiden, där vi människor på tankemässig väg ska kunna styra delar av våra kroppar, närmar sig varje gång mer. I den riktningen görs nu framsteg i ett EU-projekt där forskare från institutionen för elektroteknik ska möjliggöra för hjärnan att kommunicera med smartare proteser via trådlösa nätverk inuti kroppen. Ett nytt paradigm för trådlös kommunikation inuti kroppen och en konstgjord hud med förbättrad taktil kapacitet är bland de förutsedda banbrytande utvecklingen. Koordinator för EU-projektet B-CRATOS är Robin Augustine vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik.

Läs hela nyheten på Uppsala universitets nyhetssida.

Läs mer:

Wireless Brain-Connect inteRfAce TO machineS: B-CRATOS (Engelska)

Nytt paradigm för trådlös kommunikation inuti kroppen och andra forskning från Robin Augustine:s grupp (Engelska).

Konstgjord hud med förbättrad taktil kapacitet: För information om denna utveckling kontakt Zhibin Zhang eller läs hans groups hemsidan (Engelska). 

Senast uppdaterad: 2022-07-27