Jörgen Svensson ny prefekt

2020-02-24

Från och med den 1 mars 2020 är Jörgen Svensson ny chef för institutionen för elektroteknik.

Jörgen Svensson

Från och med den 1 mars 2020 är Jörgen Svensson ny chef för avdelningen för elektroteknik. Läs intervjun med honom från tidningen Innovation Sverige. 

Artikeln med interjvun med Jörgen Svennson i tidningen Innovation Sverige 

Senast uppdaterad: 2022-07-27