Två nya universitetslektorer vid Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik

2021-11-26

Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik och Institutionen för elektroteknik gratulerar både Tomas Nyberg och Apurba Dev till deras befordran som universitetslektor.

Från den 1 november antas Apurba Dev och Tomas Nyberg som universitetslektorer vid Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik ett stort nöje för vår avdelning och institution.


Apurba Dev

Apurba Dev leder forskargruppen Ionics and Optoelectornics för att utveckla biomedicinska sensorer för diagnostik såväl som för att förstå biologin och funktionerna hos extracellulära vesiklar i nanoskala. Utöver sin forskningsverksamhet kommer han att vara mer engagerad i utbildning genom att delta i flera av våra kurser. 

Läs mer om honom på:


Tomas Nyberg är docent vid avdelningen för Solid State Electronics, Institutionen för elektroteknik vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på experimentella studier och modellering av sputtering och reaktiv sputteringprocess. Experimentella studier inkluderar anpassning av energipartiklar och temperatur för att skräddarsy strukturen och egenskaperna hos de sputtrade filmerna. Metalliska filmer samt oxider, nitrider, sulfider och karbider är föremål för studierna. Särskilt intresse har riktats mot sputtering av tvådimensionella sulfidfilmer och modellering av reaktiv förstoftning av keramiska material. Tomas Nyberg disputerade 1998 från Uppsala universitet med avhandlingen "Studier av den reaktiva sputterprocessen och CVD av diamanttunna filmer".

Utöver sin forskningsverksamhet kring 2D-filmmaterial kommer han att vara mer involverad i utbildning och delta i flera av våra kurser.

Läs mer om honom på:


Som nya lektorer kommer Tomas Nyberg och Apurba Dev att stärka vårt nuvarande kursutbud. Läs mer om våra erbjudna kurser på Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik.

Senast uppdaterad: 2022-07-27