Anställda av Inst f Elektroteknik

Om oss

Om Institutionen för Elektroteknik

Kontakt

Elektrifiering och digitalisering är bland de största områdena för omställningen mot framtidens hållbara samhällen. På institutionen för elektroteknik bedriver vi framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden och bidrar till viktiga tekniska energi-, hälso- och sociala utvecklingar: främst inom förnybara energikällor, elfordon, industriell IoT, 5G-kommunikation och trådlösa sensornätverk, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Vi är en internationell och mångsidig arbetsplats som består av fyra divisioner och cirka 150 anställda.

Har du frågor? Kontakta oss!

Vill du veta mer om oss? Du kan besöka följande:

Vår institution tillhör sektionen för teknik vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Jobba hos oss

Student i labbmiljö. Foto.

Vår institution är en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område. Vi utför allt från grundforskning till storskalig tillämpad forskning och har nära kontakt med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander: Se våra lediga tjänster

Lika villkor

Mångfald och lika villkor för alla.

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På Institutionen för elektroteknik råder det strikt nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering, och vi arbetar aktivt för att värna om en trygg, öppen och respektfull miljö.

Kontakta arbetsgruppen för lika villkor vid Institutionen för elektroteknik

Senast uppdaterad: 2023-08-30