Institutionen för elektroteknik

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 65, 751 03 UPPSALA

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Senast uppdaterad: 2023-07-10