Lika villkor

Mångfald och lika villkor för alla.

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På Institutionen för elektroteknik arbetar vi aktivt för detta. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor vid Institutionen för elektroteknik kontakta lika villkorsombud eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor.

Senast uppdaterad: 2021-02-22