Säkerhet vid Institutionen för elektroteknik

Alla aktiviteter vid vår institutionen måste fungera och samtidigt erbjuda en trygg och säker miljö för studenter, anställda, medarbetare, etc. På detta sidan hittar du information om våra säkerhetsrepresentanter samt säkerhetsriktlinjer för institutionen för elektroteknik. 

Säkerhetsrepresentanter

säkerhetsriktlinjer

Allmänna riktlinjer för kemisk säkerhet

Instruktioner om beställning, transport, hantering, lagring och märkning av kemikalier och brandfarliga varor, hantering av laboratorieavfall, registrering samt åtgärder för att förebygga risker. För tillgänglighet erbjuder vi samma som HTML-, DOC- och PDF-version.

Allmänna riktlinjer för kemikaliesäkerhet (Engelsk HTML sida)

Allmänna riktlinjer för kemikaliesäkerhet (Engelsk dokument)

Allmänna riktlinjer för kemikaliesäkerhet (Engelsk dokument)

Senast uppdaterad: 2021-05-08