Contact us

General questions:

 • Thiemo Voigt,  thiemo.voigt AT angstrom.uu.se

Postal Address:

 • Uppsala universitet, Nätverksbaserade inbyggda system
  Box 65
  75103 Uppsala

Visiting Address:

 • Ångströmlaboratoriet
  Lägerhyddsvägen 1
  751 21 Uppsala

Invoice Address:

 • Uppsala universitet
  Invoices
  Box 148
  751 04 Uppsala

Delivery Address:

 • Uppsala universitet
  Regementsvägen 1
  752 37 Uppsala
Last modified: 2023-04-26