Contact us

General questions:

 • Subhrakanti Dey,  subhrakanti.dey AT angstrom.uu.se

Postal Address:

 • Uppsala universitet, Signaler och system
  Box 65
  75103 Uppsala

Visiting Address:

 • Ångströmlaboratoriet
  Lägerhyddsvägen 1
  751 21 Uppsala

Invoice Address:

 • Uppsala universitet
  Invoices
  Box 148
  751 04 Uppsala

Delivery Address:

 • Uppsala universitet
  Regementsvägen 1
  752 37 Uppsala
Last modified: 2023-05-10