Teamwork får drömmen att fungera.

Samverkan

Vi välkomnar ett brett samarbete med det omgivande samhället.

Från forskning till samhällsnytta

Dem institutionen för elektroteknik kommer att fortsätta sin forskning i teknikvetenskapers anda, det vill säga ta ett stadigt grepp om teknikens samhällsnytta och antar en lång rad aktuella utmaningar såsom Alzheimers sjukdom, kronisk smärt, bättre proteser och implantat, naturkatastrofer, trådlösa sensornätverk, smarta fönster, bättre inomhusmiljö, framtidens energiförsörjning och så vidare.
Institutionen för elektroteknik hade många års erfarenhet av att driva forskning från idè till färdiga produkter på marknaden. Detta visade sig bland annat i framgångrika samarbeten med näringslivet och i flera livskraftiga avknoppningsföretag

Flera kugghjul. Illustration.

Populärvetenskapliga presentationer

Vi som forskar inom teknikområdet på Ångströmlaboratoriet har massor av spännande saker som vi gärna vill berätta om och förklara även för dig som inte själv är forskare. Vårt syfte är att förstå och utveckla teknik som leder till ett bättre liv för oss människor. Till och med då vår forskning ligger i startgroparna vet vi att den till slut kan komma att hjälpa människor till ett bättre liv. Läs om tre temaområden som inkluderar en stor del av vår forskning:

Vindkraft, solenergi och vågkraft. Illustration.
Senast uppdaterad: 2022-07-29