Forskning som blivit företag

Vi har mångårig erfarenhet av att driva forskning från idè till färdiga produkter på marknaden. Detta visar sig i våra framgångrika samarbeten med näringslivet och i våra livskraftiga avknoppningsföretag. Forskningen ger upphov till i genomsnitt två nya företag per år. Här är några av dessa:

 • Adamantis AB – utvecklar optik med hjälp av mikro- och nanostrukturer i diamant
 • Chromogenics AB – utvecklar elektrokroma produkter för att spara energi och ge bättre inomhusmiljö
 • ÅAC Microtec – utvecklar miniatyriserade multi-funktionella elektronikssystem
 • Dirac Research AB – arbetar med bland annat ljudanalys och ljudoptimering
 • Disruptive Materials – bygger på upptäckten av ett helt nytt material, Upsalite™, som är världs-ledande på att absorbera fukt.   
 • NanoSpace AB – utvecklar rymdprodukter grundade på mikro- och nanoteknik. 2016 blev de uppköpta av GomSpace.
 • Nova Diamant AB – utvecklar produkter med hjälp av syntetiska CVD-diamanter
 • Primateria AB – erbjuder bland annat yttekniska tjänster för skärande verktyg
 • Probingon AB – är ett plattformsföretag som utvecklar och marknadsför medicintekniska wearables system för diagnostik och dataöverföring.
 • Rotundus AB – utvecklar robotar, till exempel den sfäriska roboten GroundBot
 • Rolling Optics AB – utvecklar hologram med bättre djup och skärpa
 • Seabased AB – utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor
 • Solibro AB – utvecklar tunnfilmssolceller
 • Vertical Wind AB – utvecklar vindkraftverk med vertikala turbinaxlar
 • Current Power Sweden AB – utvecklar system för att utvinna energi ur strömmande vatten
 • Integrated Antennas AB – utvecklar antenner för exempelvis GPS, WLAN, Bluetooth, digital-TV, RF-ID, UWB, WiMax och GSM
 • NanoLogica AB – utvecklar material för läkeme-del och kosmetika genom att skräddarsy bland annat löslighet, stabilitet och kontrollerad frisätt-ning i kroppen
 • Tsonic AB – utvecklarultraljudssensorer och ultraljudsinstrument
Senast uppdaterad: 2022-07-29