En student som hanterar ett experimentellt kretskort.

Elektrotekniks utbildning

Vi erbjuder kurser till nästan alla ingenjörsprogram. Förutom ett stort antal kurser som endast ges inom ingenjörsprogrammen ger vi också fristående kurser som är kurser som vi också ger inom våra magisterprogram.

Tekniska utbildningar

Ingenjörsstudent. Foto.

Tillsammmans bedriver institutionerna så gott som alla civil- och högskoleingenjörsprogram. Vi ansvarar också för masterprogrammen Förnybar elgenerering och Elektriska framdrivningssystem. Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser

Kompetenshöjande onlineutbildning

Svart skrivmaskin. Foto.

Institutionen för elektroteknik samarbetar med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i initiativen att hålla kontakten med yrkesvärlden under denna pandemi. Vi erbjuder kompetenshöjande onlineutbildning till företag, myndigheter och organisationer som ser ut att utveckla sin kompetens och konkurrenskraft i nära anknytning till pågående forskning vid ett internationellt framstående universitet. 

Utbildning på forskarnivå

Staty framför gula höstlöv. Foto.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Senast uppdaterad: 2023-03-14