Institutionens information om Forskarutbildning

Vid institutionen för elektroteknik, Ångströmlaboratoriet, finns fler än 65 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet består av tre delar: den allmänna delen av studieplanen, studieplan för varje ämne/ämnesinriktning och varje doktorands individuella studieplan, se erbjuda ämnen och inriktningar

Lediga platser och antagning

Alla lediga platser annonseras på vår sida med lediga anställningar.  Intresserade kandidater kan även kontakta forskarutbildningsansvarig professor för respektive ämne (FUAP), se erbjuda ämnen och inriktningar

När en kandidat valts ut ansvarar huvudhandledaren för att för bereda antagningshandlingar för antagning i samråd med institutionens studierektor för forskarutbildning (prof. Sandra Eriksson). Antagning sker löpande, vanligtvis inom två veckor efter att ansökningshandlingar inkommit.

Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska i sin forskarutbildning läsa kurser. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Följande kurser är obligatoriska eller starkt rekommenderade:

Observera! Etikkurs obligatorisk för både lic och doktorsexamen!

  • Introduktionskurs för nya doktorander, 3 hp (starkt rekommenderad)
  • Vetenskapligt skrivande, 2 hp (starkt rekommenderad)
  • Högskolepedagogisk grundkurs, 7.5 hp (för doktorander som ska undervisa)

Kursutbud: Sektionen för teknik har sammanställt en sida om forskarutbildningskurser. Reklam för doktorandkurser görs även ofta genom e-post.

Kontakt

För frågor om forskarutbildningen kan institutionens studierektor för forskarutbildning kontaktas, prof. Sandra Eriksson.

Senast uppdaterad: 2023-07-18