Masterutbildning vid institutionen för elektroteknik

Institutionen för elektroteknik erbjuder två masterprogram, nämligen (i engelska):

Dessa program undervisas på engelska. Nedan följer länkar till specifik information (på engelska) om förfarandena som sträcker sig från ansökan till registrering samt praktisk information för nyinskrivna studenter. 

Senast uppdaterad: 2022-07-25