Registrering och dina första dagar i Uppsala

Registrering på programmet sker genom upprop. Efter att du formellt har blivit antagen till ditt program kommer du att få en inbjudan till uppropet. Närvaron vid detta tillfälle är obligatorisk. Om du av en särskild anledning inte kan delta på uppropet men fortfarande vill registrera dig på programmet måste du kontakta din studievägledare i god tid innan.

Internationellt antagna rekommenderas också att anlända till Uppsala en vecka tidigare för att delta i Välkomstveckan och särskilt i Välkomstprogrammet som organiseras av Avdelningen för internationalisering på Uppsala universitet. Detta kommer att spara dig mycket tid och besvär med att organisera och bosätta dig i Uppsala. Internationella studenter erbjuds också skjuts från Stockholm till Uppsala. Du kommer också att ha möjlighet att delta i flera guidade turer i Uppsala (under Välkomstveckan). För detaljer, se universitetets centrala sidor för nya studenter som kommer att uppdateras när detaljer om Välkomstprogrammet blir tillgängligt.

Senast uppdaterad: 2023-07-19