Öppna online kurser

Vissa av våra utbildningar är digitala, gratis och öppna för alla. Öppen nätbaserad utbildning ger inte högskolepoäng. Vem som helst kan delta men det kan finnas platsbegränsningar. Det kan också finnas rekommendationer om vad du som deltagare ska ha för bakgrundskunskaper för att kunna tillgängliggöra dig utbildningen.

Nya öppna nätbaserade utbildningar som institutionen för elektroteknik kommer att erbjuda kommer att visas här.

ERBJUDANDE KURSER

Kommande kurser:

Vi kommer att erbjuda följande öppna webbaserade kurser:

Tidigare kurser:

Vi erbjöd följande öppna nätbaserade utbildningar:

Våren 2022:

Hosten 2021:

Hosten 2020:

Senast uppdaterad: 2022-12-28