Studieadministrationen vid Institutionen för elektroteknik

För frågor om kurser, registrering (och omregistrering), tentamensanmälningar eller andra studieadministrativa frågor kontakta kursadministrationen: student-elektro@angstrom.uu.se

För studievägledning och frågor om vårt Masterprogram i förnybar elgenerering kontakta: study-counsellor-rep@angstrom.uu.se

För studievägledning och frågor om vårt Masterprogram i elektriska framdrivningssystem kontakta: elpropulsion-studievagledare-angstrom@uu.se

För övergripande pedagogiska frågor och frågor om kursutbud kontakta studierektor: studierektor-elektro@angstrom.uu.se

Generell information om teknisk utbildning inom Teknatfakulteten

Kontaktuppgifter till institutionen för elektroteknik

Senast uppdaterad: 2022-10-06